درج اگهی در سایت

پنل معمولی

تومان ۷۰
ارسال آگهی استاندارد,

یکماهه.

 • ارسال 10 آگهی
 • 30 روز اعتبار
 • ثبت بیزنس شما
 • ایجاد رویداد
 • نمایش در اینستاگرام

پنل نقره ای

تومان ۱۵۰

ارسال آگهی حرفه ای,
سه ماهه

 • ارسال 20 آگهی
 • 180 روز اعتبار
 • ثبت بیزنس شما
 • ایجاد رویداد
 • نمایش در اینستاگرام

پکیج طلایی

تومان ۳۰۰

ارسال آگهی لاکچری,
شش ماهه

 • ارسال 50 آگهی
 • 360 روز اعتبار
 • ثبت بیزنس شما
 • ایجاد رویداد
 • نمایش در اینستاگرام و تلگرام

درج اگهی در اینستاگرام

پنل معمولی

ارسال آگهی استاندارد, یک روزه
تماس بگیرید
 • ارسال 1 آگهی
 • 2 روز اعتبار
 • ثبت بیزنس شما
 • ایجاد رویداد
 • نمایش در اینستاگرام

پنل نقره ای

ارسال آگهی استاندارد, دو روزه
تماس بگیرید
 • ارسال 1 آگهی (پست)
 • ارسال 1 آگهی (استوری)
 • 1 روز اعتبار
 • ثبت بیزنس شما
 • ایجاد رویداد
 • نمایش در اینستاگرام

پکیج طلایی

ارسال آگهی لاکچری
تماس بگیرید
 • ارسال 2 آگهی (پست)
 • ارسال 4 آگهی (استوری)
 • 2 روز اعتبار
 • ثبت بیزنس شما
 • ایجاد رویداد
 • نمایش در اینستاگرام و کل شبکه های اجتماعی